Privacy Policy

 • According to the General Regulation on Personal Data Protection, (EU) 2016/679 – GDPR, which entered into force on 25 June 2018. We would like to inform you that your contact details: Name, Surname, Phone Number and E-mail address are stored in our database processed by Smoobu GmbH through the online booking platform that our site uses.
 • The personal data you entrust to us remain confidential and will be used only for the purpose of the contract resulting from the reservation made on the website www.cozystay.ro

Terms & Conditions

By making a reservation from our website, you acknowledge that you have read the following terms and conditions and that you understand and agree with them.

BOOKINGS

 • a. The name of the person on the original booking form remains the sole contact and is responsible for the property booked and all communications with our Staff.
 • b. Online bookings made less than 48 hours prior to arrival must be confirmed by calling our office during business hours on +40 731 034 001 or +40 724 737 915
 • c. Some properties can be located in secluded places with difficult access during the winter so it is important to read the description of the place carefully and ask for details about the road before arrival.
 • d. We reserves the right to refuse any booking.
 • e. Commercial filming and photography is not allowed on our properties  without the owner permission
 • f.  Making any obscene photo / video material is strictly prohibited under any circumstances.

 

ACCOMMODATION TERMS OF USE

 • a. Check-in time is after 4 PM on the day of arrival and check out is anytime until 11 AM midday unless specified otherwise.
 • b. A Guest Registration Form must be completed at or before check-in by the person who made the booking.
 • c. Check-in procedure will be self check-in and the contact person will be instructed of the procedure.
 • d. Keys should be returned to the responsible of our properties on the day of departure.
 • e. Guests are responsible for their choice of accommodation. We are not responsible if the style of property does not live up to guests expectations, therefore guests should view property listings on www.cozystay.com carefully before booking.
 • f. Smoking is not allowed anywhere inside the property. You may smoke outside, but you are requested to not drop cigarette butts on the decking, on the ground or any woodland. Please take extra care especially during dry periods as all the surroundings are flammable!
 • g. Due to the high risk of fire, candles are sadly not permitted in the house. Anyone who wilfully or negligently causes damage to any buildings or equipment will be responsible for the cost of remedial repairs.
 • h. No Pets Allowed. We love animals but not inside the house. 
 • i. The guests must respect the maximum capacity of the house mentioned on the site.
 • j. Guests are expected to leave the property in a neat and tidy manner on departure. This includes washing and putting away dishes, returning all items to their original position.
 • k. Guests are required to turn off the lights and the heating system. Lock doors and windows upon departure.
 • l. A minimum key replacement fee of 50€ will apply if property keys are not returned on departure.
 • m. When a property is booked for eight nights or more, a complimentary refresh service including fresh linen and towels is provided.
 • n. Wi-Fi- (where available) is provided complimentary for guest use. Whilst every endeavour will be made to ensure Wi-Fi is working as intended, we cannot guarantee an available connection due to network issues beyond our control. Outages do occur and whilst we will always try to have the connection restored, this will not always be possible. Compensation will not be considered in these circumstances as Wi-Fi is provided on a complimentary basis.
 • o. For the comfort and hygiene of the home, we recommend that you use slippers and take off your shoes at the entrance.
 • p. The location is insured by Grupama and the insurer reserves the right to regress from the damages done intentionally or in case of serious fault.

 

PAYMENT METHOD

 • a. Payments will be made through the Stripe platform. Stripe’s terms and conditions of use, as well as its Privacy Policy, can be found at www.stripe.com .
 • b. A non-returnable 50% deposit is payable at the time of booking and Provisional reservations.
 • c. The balance must be paid 7 days before arrival.

 

CANCELLATION POLICY

 • The guest can cancel free of charge until 48 h after booking. After that period the 50% deposite is non-returnable.

 

Protectia Datelor 

 • Conform Regulamentului General privind Protectia datelor cu caracter personal, (UE) 2016/679 – GDPR, intrat in vigoare pe 25 iunie 2018. Dorim sa va informam ca datele dumneavoastra de contact: Nume, Prenume, Numar de Telefon si Adresa de E-mail sunt stocate in baza noastra de date procesata de Compania Smoobu GmbH prin platforma de rezervare online pe care o utilizeaza site-ul nostru.
 • Datele personale pe care ni le incredintezi raman confidentiale si vor fi folosite doar in scopul derularii contractului provenit in urma rezervarii facute pe site-ul www.cozystay.ro

 

Termeni si Conditii 

Prin efectuarea unei rezervari pe site-ul nostru, confirmati ca ati citi si sunteti de acord cu termenii si conditiile de mai jos.

REZERVAREA PROPRIETĂȚII

 • a. Numele persoanei din formularul de rezervare rămâne singurul contact și este responsabil pentru proprietatea rezervată și comunicarea cu personalul nostru.
 • b. Rezervările online făcute cu mai puțin de 48 de ore înainte de sosire, trebuie să fie confirmate telefonic în timpul programului de lucru la numarul: +40 731 034 001 sau +40 724 737 915
 • c. Unele proprietăți pot fi situate în locuri retrase, cu acces dificil pe timpul iernii, așa că este important să citiți cu atenție descrierea locului și să cereți detalii despre drum înainte de sosire.
 • d. Proprietarul își rezervăm dreptul de a refuza orice rezervare.
 • e. Filmarea si fotografierea cu caracter comercial nu este permisă in interiorul proprietății. Pentru astfel de proiecte trebuie solicitata aprobarea propietarului.
 • f. Realizarea de oricefel de material foto / video obscen este strict interzis in orice circumstanta.

 

CONDITII DE REZERVARE

 • a. Timpul de check-in este incepand cu orele 4 PM în ziua sosirii și check-out este oricând până la ora 11 AM, aceste detalii se pot modifica avand o discutie in prealabil.
 • b. Un formular de înregistrare a oaspeților trebuie completat de către persoana care a efectuat rezervarea.
 • c. Cheile pot fi colectate personal la sosire.
 • d. Cheile trebuie să fie returnate responsabilului nostru în ziua plecării.
 • e. Oaspeții sunt responsabili pentru alegerea lor de cazare. Nu suntem responsabili dacă stilul de proprietate nu se ridică la așteptările oaspeților, prin urmare oaspeții trebuie să vizualizeze materialele despre propietate disponibile pe www.cozystay.ro cu atenție înainte de rezervare.
 • f. Fumatul nu este permis în interiorul proprietății. Puteți fuma afară, dar cu rugămintea să nu aruncați resturile de tigară pe jos, în râu sau în pădure ci la coșul de gunoi. Vă rugăm să aveți o grijă deosebită mai ales în perioadele uscate, deoarece împrejurimile pot fi inflamabile!
 • g. Datorită riscului ridicat de incendiu, lumânările nu sunt permise în cabană. Orice persoană care dăunează intenționat sau din neglijență clădirii sau echipamentelor din proprietate va fi responsabilă de costul reparațiilor ulterioare.
 • h. Accesul cu animale in interiorul proprietății nu este permis.
 • i. Oaspeții trebuie să respecte capacitatea maximă a casei menționată pe site.
 • j. Oaspeții trebuie să părăsească proprietatea într-o manieră curată și ordonată la plecare. Aceasta include spălarea și aruncarea resturilor de mâncare, returnarea tuturor obiectelor în poziția inițială.
 • k. La plecare oaspeții trebuie să oprească luminile și sistemul de încălzire și să se asigure că ușile și ferestrele casei sunt închise.
 • l. O taxă de înlocuire de 50 € se va aplica dacă cheile de proprietate au fost pierdute sau nu sunt returnate la plecare.
 • m. Atunci când proprietatea este rezervată pentru opt sau mai multe nopți, este oferit un serviciu gratuit de reîmprospătare, inclusiv lenjerie proaspătă și prosoape.
 • n. Wi-Fi-ul este oferit gratuit pentru oaspeți. Deși se vor depune toate eforturile pentru a ne asigura că Wi-Fi-ul funcționează conform destinației, nu putem garanta o conexiune disponibilă din cauza unor probleme de rețea care nu pot fi controlate de noi. Compensația nu va fi luată în considerare în aceste circumstanțe, deoarece Wi-Fi este oferit gratuit.
 • o. Pentru confortul și igiena casei, vă recomandăm să utilizați papucii de casă și să vă scoateți încălțămintea la intrare.
 • p. Locatia este asigurata de catre Grupama si asiguratorul isi rezerva dreptul la regres fata de daunele facute cu intentie sau in caz de culpa grava.

MODALITATEA DE PLATA

 • a. Plățile vor fi efectuate prin intermediul platformei Stripe. Termenii și condițiile de utilizare Stripe, precum si Politica de confidențialitate ale acestuia pot fi găsite la adresa www.stripe.com .
 • b. Un depozit de 50% nerambursabil este plătit în momentul rezervării.
 • c. Soldul trebuie să fie achitat cu 7 zile înainte de sosire.

ANULAREA REZERVARII

 • Clientul poate anula rezervarea in intervalul de 48 de ore dupa initiere. Odată ce aceasta perioada a trecut avansul de 50% este nerambursabil.
ro_RORomanian